Certifierade medlemmar berättar – Vad har certifieringen tillfört?

Frågor:

  1. Varför valde du att certifiera dig?
  2. Vad har din certifiering tillfört?
  3. Har du något tips till personer som funderar på att certifiera sig?

Stina Nilsson
Rikspolisstyrelsen
CIA, CRMA, CGAP

1. Jag tycker att det är en form av kvalitetsstämpel.
2. Jag jobbar en del internationellt och då har det verkligen varit en fördel att ha kunskapen och behärska begreppen.
3. Att inte underskatta den tid det faktiskt tar att förbereda sig.

Ulf Rothmyr
Nordea Bank AB
CIA, CCSA, CFSA

1. Jag bytte fot från säljsidan till internrevision mitt i livet. Certifieringen var vägen till första jobbet.
2. Det är bevis på att hjärnan fungerar även efter högskolan.
3. Att det är möjligt.

Eva Sagert
Telia Company AB

CIA, CRMA

1. Jag valde att certifiera mig p g a att jag inte har revisionsbakgrund utan tidigare arbetade som controller. Certifieringen var en möjlighet att bättre förstå internrevisionsprofessionen och skaffa mig lämplig kompetens för att kunna göra bättre granskningar.
2. En allmän förståelse för professionen, den utgör en bottenplatta för att kunna utöva professionellt internrevisionsarbete.
3. Kom överens med din arbetsgivare hur mycket arbetstid du kan lägga på studierna. Var även beredd att satsa egen tid. Låt det inte gå för lång tid mellan proven – de hänger delvis ihop.

Notera att svaren är personernas egna åsikter och inte nödvändigtvis i linje med rekommendationer från IIA Global eller Internrevisorernas förening