Mentorskap

Ansökan mentor

Ansökan består av korta beskrivande frågor samt ett personligt brev där du får möjlighet att motivera varför du vill bli mentor samt beskriva din bakgrund och erfarenhet. Ansökan skickar du med fördel genom vårt elektroniska anmälningsverktyg.

IIA Sweden tillämpar en individuell bedömning av varje ansökan. Bedömningen görs av representanter i arbetsgruppen för mentorskapsprogrammet efter följande kriterier:

 • Erfarenhet
  • Av internrevision
  • Av ledarskap. Med ledarskap menar vi såväl erfarenhet av att leda revisioner som att leda personal eller andra grupper. Denna erfarenhet behöver inte endast avse internrevision.
 • Lämplighet
  • Genuint intresse för människor
  • Kunna förmedla erfarenhet
  • Kommunikativ
  • Inlyssnande
 • Övrigt
  • Meriterande att vara certifierad

Vidare ser vi att du:

 • är medlem i Internrevisorernas förening.
 • har genomfört IIA Swedens utbildning ”Mentorskap med coachande förhållningssätt” (se info under Ansökan om att bli mentor nedan)
 • har möjlighet att åta dig minst en adept
 • har möjlighet att avsätta tid för max 10 träffar per/år

Utbildningen Mentorskap med coachande förhållningssätt

 • Omfattning: två och en halv utbildningsdagar i två etapper.
 • Deltagarantal: max 12
 • Pris exkl. moms: 10 000 kr, endast för medlemmar
 • Material: Ingår i priset och delas ut vid utbildningstillfället
 • CPE-poäng: upp till 17

Ingen planerad kurs för 2024 men hör av dig till info@theiia.se om du är intresserad.