Mentorskap

Ansökan adept

Ansökan består av korta beskrivande frågor samt ett personligt brev där du får möjlighet att beskriva din bakgrund, erfarenhet, samt dina behov.

IIA Sweden tillämpar en individuell bedömning av varje ansökan. För att kunna ansöka som adept till IIA Swedens mentorskapsprogram måste du uppfylla följande kriterier:

  • Du är medlem i Internrevisorernas förening.
  • Du arbetar som internrevisor.

IIA Sweden tar emot ansökningar från adepter löpande. Observera att nya adepter inte blir tilldelade en mentor direkt, utan sparas i en adeptdatabas för att sedan bli tilldelade en mentor så fort möjlighet ges.

Ansök om att bli adept >>