Årets första SmartBrief i mailinkorgen!

IIA SmartBrief är ett smartare tillvägagångssätt för att hålla sig uppdaterad om internrevision och utvecklingen inom professionen. I årets första upplaga kan vi bland annat läsa följande artiklar;

  • 10 corporate-governance trends likely to emerge this year
  • Top 5 Operational Audits
  • Experts predict a ”wild ride” for privacy legislation
  • Former Goldman banker pleads guilty to conspiracy

Anmäl dig via följande länk för att få SmartBrief löpande via mail; http://bit.ly/2tUCb5k