Är det oetiskt att ta ta emot ett branschpris?

Snart är det dags för Årets GRC-profil, ett pris som uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance.

Flera medarbetare från Transportstyrelsen har nominerats till priset för sitt arbete för att stärka och skydda sin organisation och ta tillvara på landets och skattebetalarnas intressen. En av de nominerade är Annette Olofsson, internrevisionschef på Transportstyrelsen och medlem hos IIA. Vi på föreningen är mycket stolta över att en av våra medlemmar uppmärksammas för sina insatser!

Därför blev jag mycket förvånad när jag fick höra att Transportstyrelsens ledning, chefsjurist med GD, Vice GD och styrelsens ordförande i ryggen, inte hoppade högt av glädje utan istället avrådde sina medarbetare att delta i evenemanget. Motiveringen var att ”… medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. I aktuell situation är det därför ur ett myndighetsperspektiv problematiskt – utifrån principen om orubbad saklighet och opartiskhet – att ta emot priset och delta vid det aktuella tillfället.”

Jag hade, i likhet med Transportstyrelsens medarbetare, mycket svårt att se hur detta skulle kunna vara ett hot mot medarbetarnas opartiskhet och saklighet. Det är ju ett branschpris som tilldelas av en jury bestående av framstående GRC-profiler, med branschens förtroende. Å andra sidan, kanske det är jag som inte ser det Transportstyrelsens ledning ser?

Då är det bra att vi har en Etiknämnd att vända oss till! En viktig del av International Professional Practices Framework (IPPF) är Yrkesetisk kod (Code of Ethics). Det är högt ställda krav som är till för att säkra internrevisionens opartiskhet, saklighet och etik. Frågan hänvisades därför till Etiknämnden för prövning.

Efter noggranna överväganden fann Etiknämnden att det inte är i strid med Yrkesetisk kod att delta i evenemanget eller att, om de skulle vinna, acceptera priset. Du kan läsa hela uttalandet här.

Det är alltid bra att se sig om och be om ledning om ens opartiskhet eller saklighet ifrågasätts. Det är av yttersta vikt för professionen att våra medlemmar inte bara agerar etiskt, utan uppfattas så av sin omvärld, vilket också framgår av Yrkesetisk kod.

Därför är det bra att vi har en Etiknämnd som kan pröva ärenden och ge medlemmarna ledning. Nu kan de nominerade med trygghet komma till evenemanget och få den uppmärksamhet de förtjänar!

Jag kommer att vara där – jag hoppas att se många av er medlemmar där också!

Linda Lundin

Generalsekreterare IIA Sweden