Internrevisor till Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med omfattande och komplex verksamhet som under överskådlig tid förväntas växa. Internrevisionen har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om utvecklingen sker i linje med myndighetsledningens intentioner. Som internrevisor finns därmed stora möjligheter att bidra till en säker utveckling och utmanas i en av Sveriges viktigaste verksamheter. Hos oss gör du skillnad!

Om enheten
Försvarsmaktens Internrevision bistår myndighetsledningen med att utvärdera och utveckla verksamheten genom den interna styrningen och kontrollen. Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD). Internrevisionen är direkt underställd ÖB/GD och ingår administrativt i Högkvarteret. Internrevisionen har också en viktig rådgivande roll som stöd till Försvarsmaktens ledning och verksamheten.

Internrevisionen består av 10 medarbetare, såväl civila som militära. Medarbetarna har varierande men kompletterande erfarenheter och kompetenser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll leder och medverkar du i granskningar av Försvarsmaktens förband och andra enheter, system, funktioner och processer. Du tar aktivt del i bevakning av utvecklingen i Försvarsmakten och omvärlden, ibland tillsammans med andra myndigheter. Du är delaktig i analys av risker och planering. Du kommer också bidra med rådgivning och utbildning. Du medverkar vid föredragning av rapporter för granskade enheter och ibland även för myndighetsledningen.

Resor ingår i befattningen.

KRAV

Kvalifikationer

  • Akademisk examen på grundnivå
  • Minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete inom internrevision
  • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
  • Goda språkkunskaper i engelska

Personliga egenskaper

För att trivas och passa som medarbetare vid Internrevisionen är det viktigt att du är kommunikativ och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga och ett konsultativt förhållningssätt. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer är god. Du har en väl utvecklad analytisk förmåga och ett holistiskt synsätt.

Befattningen ställer krav på hög integritet samt förmåga att vara objektiv och självständig gentemot verksamheten. Vidare behöver du ha vilja och förmåga att utveckla Internrevisionen i enlighet med de krav som Internrevisionens uppdragsgivare och god internrevisionssed ställer. Med engagemang, öppenhet och ett trevligt sätt bidrar du till god stämning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE

  • Erfarenhet från statlig myndighet
  • Certifiering från IIA som Internrevisor eller liknande (CIA)
  • Erfarenhet från Försvarsmakten t ex som reservofficer
  • Erfarenhet från arbetsledning
  • Erfarenhet från utredningsarbete, t ex vid visselblåsarfunktion
  • Erfarenhet från IT-granskning

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.

Sysselsättningsgrad: heltid

Arbetsort: Stockholm

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:

Chef för internrevisionen Anders Thunholm via växel 08-788 7500

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

HR-specialist Camilla Meyer via växel 0505-45 10 00

Fackliga företrädare

Camilla Robertsson (SACO)

Lise-Lotte Larsson (SEKO)

Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet)

Arne Nilsson (OFR/O)

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. —————————————————– Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök här