Internrevisor – inriktning IT- och informationssäkerhet till Arbetsförmedlingen

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Internrevisionens uppdrag

Internrevisionen har ansvar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Granskningsområdet omfattar all verksamhet som Arbetsförmedlingen ansvarar för eller bedriver. Internrevisionen är en oberoende organisatorisk funktion som är direkt underställd styrelsen. Vi arbetar utifrån internrevisionsförordningen (2006:1228) och riktlinjer för yrkesmässig internrevision (internationella standards genom IIA).

Beskrivning av tjänsten

Du kommer i rollen som internrevisor att granska och bedöma myndighetens interna styrning och kontroll samt föreslå förbättringar av rutiner och processer. Uppdraget innehåller även en rådgivande del där du ger råd och stöd till styrelsen och generaldirektören. Du arbetar också rådgivande mot olika verksamhetsområden genom att föreslå förbättringar för en mer effektiv riskhantering.

Till den här tjänsten söker vi en revisor som kan granska och värdera risker samt utvärdera kontroller inom informations- och IT-säkerhet. Arbetet utförs både enskilt och i nära samarbete i team. Arbetet innebär kontakter med olika verksamhetsområden och kan komma att medföra resor till orter där Arbetsförmedlingen har sin verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bevaka olika verksamhets- och sakområden, samt att följa upp de åtgärder organisationen vidtar med anledning av genomförda granskningar.

I den här rollen söker vi särskilt en revisor som kan granska, utveckla och bidra med insikt rörande risker inom informations- och IT-säkerhet inom:

 • myndighetens arbete inom styrning och kontroll samt riskhantering,
 • att ledningssystem eller motsvarande styrning inom området bedöms lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt,
 • styrning inom säkerhet och IT,
 • säkerhets- och IT-relaterade processer.

Personlig integritet, objektivitet och självständighet är viktigt i denna roll. Du ser det som en självklarhet att aktivt bidra till kompetensöverföring i teamet och därmed bidra till hela gruppens utveckling.

Grundläggande kvalifikationer

 • Högskoleutbildning om minst 180 hp, (tidigare 120 p) inom området systemvetenskap/juridik/ekonomi/samhällsvetenskap
 • Flera års aktuell arbetslivserfarenhet inom områden som IT-revision, IT-säkerhet, IT-risk, IT-juridik eller IT-ledning och styrning.
 • Erfarenhet av arbete baserat på standard/ramverk som ISO 27001/02, COBIT, NIST, ITIL
 • Erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet där dataskydd, IT- och cybersäkerhet samt även personal och organisatorisk säkerhet är centrala delar
 • Erfarenhet av att självständigt planera och utföra granskande och utredande arbetsuppgifter
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Övriga meriter för tjänsten

 • Certifiering som IT-revisor (CISA), certifiering som internrevisor (CIA) eller annan relevant certifiering
 • Erfarenhet av arbete med kravhantering vid dataanalys
 • Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-01-19. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Ansök här